Rzeszowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

grupa św. Urszuli

Modlitwa
O Jezu, Sercu Twemu polecam… (tu wymienia się intencję) Spojrzyj i uczyń to, co Ci Serce Twe wskaże. Dozwól działać Twemu Sercu. O Jezu, liczę na Ciebie, ufam Ci, oddaję Ci się zupełnie, jestem pewny(a) Ciebie. O Serce pełne miłości, całą mą ufność pokładam w Tobie, gdyż sam(a) z siebie zdolny(a) jestem do wszystkiego złego, ale spodziewam się wszystkiego po Twojej dobroci. Amen.

Dla zasług Pana naszego Jezusa Chrystusa przyjmij, o Boże, modlitwy zanoszone do Ciebie za wstawiennictwem świętej Urszuli, wiernej naśladowczyni cnót Najświętszego Serca Syna Twego, i udziel nam łask, o które z ufnością prosimy. Amen.

Święta Urszulo, módl się za pielgrzymami!

Urszula Ledóchowska, patronka naszej grupy jest założycielką Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, nazywana jest Matką Niepodległości. Zasłużyła się w kształtowaniu opinii elit europejskich na temat Polski, doczekała się miana „apostołki uśmiechu”. To pod jej opieką idziemy jako jedna wielka rodzina do Matki Bożej na Jasną Górę.

Zachodnia ziemia rzeszowska i połowa dekanatu głogowskiego to silna reprezentacja PPRz.

Nasza grupa skupia w sobie ludzi w bardzo różnym wieku. Wędrują z nami małżonkowie, rodziny z dziećmi, ludzie starsi, młodzież, osoby w różnym wieku, mający różne zawody i upodobania. Dzięki tej ogromnej różnorodności możemy się wzajemnie od siebie uczyć i poznawać. Wielu członków naszej grupy, którzy pielgrzymują już któryś z kolei raz mówią, że w Urszuli jest jak w rodzinnym domu, w którym troszczymy się wzajemnie o siebie i zawsze możemy liczyć na wzajemną pomoc. Jesteśmy grupą około 100 osobową: rozmodloną, otwartą na doświadczenie Boga przebaczającego, Boga działającego w Słowie, Eucharystii i we wspólnocie braci i sióstr.

W niektóre dni nasza grupa „rośnie”, ponieważ dołączają do nas pielgrzymi, którzy ze względu na pracę nie mogą przejść z nami całości, a nie mogą się pogodzić, by nie przejść z nami choć jednego dnia. W grupie jest takie odczucie powtarzane przez wielu: „Jeśli raz się z nimi pójdzie, to później trudno się uwolnić”…

Przewodnikiem grupy jest w tym roku ksiądz Zbigniew Lubas.

 

AKTUALNOŚCI

Skip to content