Św. Jadwiga

grupa św. Jadwigi

MODLITWA
Święta patronko nasza Królowo Jadwigo, którą Bóg obdarzył żarliwością o zbawienie dusz ludzkich i użył do utwierdzenia Prawdy w naszym narodzie, wyjednaj, prosimy Cię, aby Bóg zachował od szkody ziarno wiary, ku chwale Swojej i zbawieniu dusz naszych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Opracowania dokonano na podstawie:
My z Rzeszowskiej ziemi, Rzeszów 1997.

Grupa św. Jadwigi jest jedną ze starszych w Rzeszowskiej Pieszej Pielgrzymce. Grupa pierwotnie błogosławionej Jadwigi powstała przed trzecią pielgrzymką, czyli w 1980 roku. Pierwotnie obejmowała osoby ze Stalowej Woli, Rudnika, Niska, Sokołowa Małopolskiego, Głogowa Małopolskiego i okolic. W pierwszym roku swojego istnienia grupa liczyła 300 osób. Pierwszym przewodnikiem grupy był ks. Władysław Jagustyn wówczas wikariusz w Głogowie Małopolskim. W czasie VI i VII RzPP funkcje przewodnika pełnił ks. Bronisław Futyma ówczesny wikariusz w Sokołowie Małopolskim. W Kolejnych latach grupę organizowali i prowadzili ku Jasnej Górze: ks. Tadeusz Biały, ks. Adam Szal, ks. Józef Kłosowski, ks. Czesław Rzeszut, ks. Marek Cesarz, ks. Józef Książek, ks. Jan Szczupak, ks. Marek Kędzior, ks. Grzegorz Wójcik, ks. Mariusz Wawrzynek, ks. Paweł Ciba, ks. Grzegorz Bochnia, ks. Zbigniew Lubas. Obecnie przewodnikiem jest ks. Wojciech Chrostowski.

Po reorganizacji diecezji w Polsce i powstaniu diecezji rzeszowskiej grupa św. Jadwigi objęła tereny dekanatów sokołowskiego i głogowskiego. W kolejnych latach dokonywano zmian terenu który swoim zasięgiem obejmowała grupa. Obecnie jest to teren dekanatu sokołowskiego bez parafii w Łowisku i połowa dekanatu głogowskiego (Budy Głogowskie, Widełka, Styków, Rogoźnica).

Charakteryzując grupę można powiedzieć, że jest w każdym roku około 200 pątników. W większości są to ludzie młodzi (szkoła średnia i studenci), chociaż w szeregach „Jadwigi” nie brakuje Jubilatów, którzy do Matki Bożej Jasnogórskiej wędrowali ponad 25 razy.

Specyfiką grupy są w czasie wędrówki wieczorne spotkania (Apele), w czasie których jest czas na modlitwę, ale także na zabawę, śpiew, czy taniec pielgrzymkowy.

Zapisy do grupy odbywają się w parafii św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Małopolskim.

AKTUALNOŚCI

Skip to content