Kierownictwo pielgrzymki

kierownictwo pielgrzymki

Biskup Pielgrzym

J. E. Ks. Bp Edward Białogłowski

Dyrektor Pielgrzymki

ks. Jakub Nagi

Kwatermistrz Główny

Ks. Mariusz Uryniak

Kwatermistrz

ks. Paweł Pietraszek

Ojciec Duchowny

Ks. Prałat Władysław Jagustyn

Kierownik Trasy

Ks. Prałat Jan Szczupak

Skip to content