Program Pielgrzymki

Program duszpasterski 44. RPP na Jasną Górę

Dzień 1

Intencja: Aby pielgrzymowanie stało się świadectwem wiary i odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę.

Konferencja: Rodzina pierwszym środowiskiem uczestnictwa w Eucharystii.

Postać: Sł. Boży, Emilia i Karol Wojtyłowie.

Dzień 2

Intencja: Aby życie eucharystyczne rodziny było połączone z modlitwą o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

Konferencja: Przykład rodziców w uczestnictwie we Mszy Świętej.

Postać: Bł. Matka Zofia Czeska.

Dzień 3

Intencja: Aby wspominanie tych, którzy oddali życie za Ojczyznę jednoczyło nas w trosce o ocalenie każdego ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Konferencja: Rodzina szkołą szacunku dla Eucharystii.

Postać: Sługa Boża Róża Czacka.

Dzień 4

Intencja: Aby polskie rodziny, naśladując życie rodzin świętych i błogosławionych odnowiły wierność swemu powołaniu.

Konferencja: W Eucharystii Chrystus upodabnia nas do siebie.

Postać: Bł. Carlo Acutis.

Dzień 5

Intencja: Aby prześladowani chrześcijanie byli otoczeni troska rządzących.

Konferencja: Co wynika dla życia z celebrowanej Eucharystii?

Postać: Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński.

Dzień 6

Intencja: Aby była doceniona Eucharystia i Dzień Pański.

Konferencja: Wpływ usłyszanego słowa Bożego na życie.

Postać: Św. Józef Sebastian Pelczar.

Dzień 7

Intencja: Aby modlitwa i trud pielgrzymowania stały się duchowym wsparciem dla misjonarzy.

Konferencja: Eucharystia szczytem wtajemniczenia chrześcijańskiego.

Postać: Sługa Boży ks. Jan Macha.

Dzień 8

Intencja: Aby wychowanie młodzieży w duchu chrześcijańskich wartości ocaliło ją od utraty wiary i jedności z Kościołem.

Konferencja: Od Maryi uczymy się przygotowania do Mszy Świętej.

Postać: Sł. Boży Rodzina Ulmów.

Dzień 9

Intencja: Aby doświadczenie pojednania na pielgrzymce uczyniło nas zdolnymi do życia w przyjaźni i pokoju.

Konferencja: Jak z Maryją adorować Ciało i Krew Pańską?

Postać: Bł. Marcelina Darowska.

Dzień 10

Intencja: Aby nasza modlitwa przed obrazem Matki i Królowej ocaliła nas przed utratą wiary i atakami złego ducha tego świata.

Konferencja: Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy w domu Matki.

Skip to content