Program Pielgrzymki

Program duszpasterski 45. RPP na Jasną Górę

Dzień 1

Intencja: 

Konferencja:

Postać: 

Dzień 2

Intencja: 

Konferencja:

Postać: 

Dzień 3

Intencja: 

Konferencja:

Postać: 

Dzień 4

Intencja: 

Konferencja:

Postać: 

Dzień 5

Intencja: 

Konferencja:

Postać: 

Dzień 6

Intencja: 

Konferencja:

Postać: 

Dzień 7

Intencja: 

Konferencja:

Postać: 

Dzień 8

Intencja: 

Konferencja:

Postać: 

Dzień 9

Intencja: 

Konferencja:

Postać: 

Dzień 10

Intencja: 

Konferencja:

Postać: 

Skip to content