Program Pielgrzymki

Program duszpasterski 45. RPP na Jasną Górę

Dzień 1

Intencja: Módlmy się o przemianę naszych serc i błogosławieństwo Boże dla dobroczyńców pielgrzymki.

Konferencja: „Eucharystia źródłem apostolatu”

Postać: św. Zygmunt Szczęsny Feliński

Dzień 2

Intencja: Módlmy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Konferencja: „Eucharystia źródłem życia duchowego”

Postać: bł. Pier Giorgio Frassati

Dzień 3

Intencja: Módlmy się o pokój w Ojczyźnie naszej i w Ukrainie oraz o przemianę moralną i ład społeczny.

Konferencja: „Udział Eucharystii w przemianie moralnej.”

Postać: Ignacy Łukasiewicz

Dzień 4

Intencja: Módlmy się o poszanowanie Dnia Pańskiego oraz czynny udział we Mszy św.

Konferencja:  „Przeżywanie Niedzieli w rodzinie”

Postać: św. Antoni Padewski

Dzień 5

Intencja: Módlmy się o wierność w małżeństwach i miłość w rodzinach.

Konferencja: „Pobożność Eucharystyczna”

Postać: bł. Chiara Badano

Dzień 6

Intencja: Módlmy się o wstrzymanie wojen i o skuteczną pomoc dla ofiar wojny.

Konferencja: „Eucharystia uzdalnia nas do świadectwa”

Postać: bł. Natalia Tułasiewicz

Dzień 7

Intencja: Módlmy się w intencji ubogich i skrzywdzonych, aby doświadczyli skutecznej pomocy od ludzi dobrej woli.

Konferencja: „Eucharystia źródłem życia chrześcijańskiego”

Postać: bł. Marcel Callo

Dzień 8

Intencja: Módlmy się za Misjonarzy, aby stale doświadczali Bożego błogosławieństwa i pomocy ze strony wiernych.

Konferencja: „Eucharystia u podstaw budowania świata bardziej sprawiedliwego i braterskiego”

Postać: Sługa Boży Jacek Krawczyk

Dzień 9

Intencja: Módlmy się o poszanowanie znaków wiary i o powrót do sakramentu pokuty.

Konferencja: „Eucharystia pomocą do zaangażowania się w struktury świata”

Postać: bł. Carlo Acutis

Dzień 10

Intencja: Módlmy się o wierność uczynionym postanowieniom.

Konferencja: „Idziemy do Matki, Królowej…”

Postać: św. Jan Bosko

Skip to content