Św. Jan z Dukli

grupa św. Jana z Dukli

Grupa św. Jana z Dukli gromadzi wiernych pochodzących z parafii rzeszowskich, głównie z dekanatu Rzeszów Fara i Rzeszów Zachód. Pierwotnie skupiała wiernych z parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie, szczególnie studentów z Duszpasterstwa Akademickiego „Wieczernik”.

W Kronice grupy św. Wojciecha z IV PPRz czytamy, że „Jan z Dukli jest długi jak Chiny” – tak zwykł mówić przewodnik grupy, ks. Kazimierz Florek. W kolejnych latach przewodnikiem pielgrzymki był ks. Jan Nigborowicz, następnie ks. Ireneusz Folcik. W jubileuszowej X pielgrzymce przewodnikiem grupy był ks. Kazimierz Siciak.

Następnie aż do XVIII PPRz przewodnikiem grupy był ks. Jan Szczupak, po którym przewodnikiem został ks. Jacek Cierpich. W tych latach szczególną intencją pielgrzymowania grupy była modlitwa o beatyfikację patrona. W kolejnych latach przewodnikami grupy byli zazwyczaj wikarzy pracujący w parafii Chrystusa Króla, gdyż to ta parafia stanowiła centrum naszej grupy.

Od 2014 roku pielgrzymka organizowana była przy parafii oo. Bernardynów w Rzeszowie, a przewodnikiem grupy został o. Rafał Klimas. Szczególną intencją pielgrzymowania w ówczesnym roku było dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II.

Niestety epidemia koronawirusa pokrzyżowała nieco organizację pielgrzymki w poprzednim roku, ale nie przerwała naszego pielgrzymowania na Jasną Górę. W tym roku również w nieco okrojonym składzie, ale pełni zapału chcemy podjąć trud pielgrzymki zanosząc nasze intencje do Matki Bożej Częstochowskiej.

AKTUALNOŚCI

Skip to content