Św. Józef Sebastian

GRUPA ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Grupa pielgrzymkowa „Józef” powstała w 1998r. Podczas kolejnego spotkania Kierownictwa Pielgrzymki – po odejściu „grup” z Archidiecezji przemyskiej powołano dwie grupy: Józef – w parafii wtedy jeszcze bł. J.S.Pelczara i Kinga w parafii MB Saletyńskiej a obecnie przeniesiona do DD Tabor. Początkowo była niezbyt liczna – około 100 osób. Pierwszym przewodnikiem był ks. Stanisław Wójcik – proboszcz parafii św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie.

W kolejnych latach 2000- 2003 funkcję przewodnika pełnił ks. Wiesław Bednarz, 2004 – 2005 – ks. Paweł Kopeć, 2006 – 2009 ks. Marek Kiełbasa; 2010 – 2011 ks. Krzysztof Wielgosz, 2012 – 2014 ks. Kazimierz Gawełda, 2015 – 2017 ponownie ks. Wiesław Bednarz i od 2018 do obecnego czasu funkcję tę sprawuje ks. Robert Karaś – wikariusz parafii św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie.

Skład Grupy stanowią pielgrzymi skupieni przy parafii św. Józefa Sebastiana Pelczara – dekanat Rzeszów – Wschód. W grupie wędruje zwykle kilku kapłanów i alumnów, służba medyczna, grupa muzyczna i bracia porządkowi. Wiele osób z parafii św. Józefa Sebastiana Pelczara jest zaangażowanych w techniczną i organizacyjną oprawę całej pielgrzymki. W ciągu roku grupa uczestniczy w spotkaniach opłatkowych i wielkanocnych.

AKTUALNOŚCI

Skip to content