Rzeszowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Informacje o zapisach – 45. RPP

Zapisy na 45. Rzeszowską Pieszą Pielgrzymkę trwają od 7 czerwca do 16 lipca 2022 r. Osoby wyrażające chęć udziału w RPP zgłaszają się przez formularz internetowy zamieszczony na stronie www.pielgrzymka.rzeszow.pl. Opłata za udział w pielgrzymce wynosi: 250 zł. Jeśli z rodziny pielgrzymują kolejne osoby to: druga osoba wpłaca 250 zł, trzecia 200 zł, czwarta 150 zł, piąta 100 zł. Dzieci do lat 6 są zwolnione z opłaty, ale należy również uzupełnić formularz zgłoszeniowy, wpisując w uwagach informację o wieku dziecka i opiekunie.

Koszt udziału w pielgrzymce przy wyborze opcji sztafetowej (1 dzień) wynosi 40 zł. Całość kwoty należy wpłacić na konto bankowe pielgrzymki.

W tytule przelewu należy wpisać swoje imię, nazwisko oraz nazwę grupy, a w przypadku sztafety imię, nazwisko i dzień pielgrzymowania.

Wpłaty dokonywane przez pątników są składką członkowską z tytułu udziału w pielgrzymce i ich celem jest pokrycie kosztów organizacji pielgrzymki. Opłaty członkowskie jakie ponoszą pielgrzymi nie stanowią zapłaty za konkretne usługi. Mają obok innych form wsparcia np. ofiar i darowizn, pokryć koszty organizacji pielgrzymki m. in.:

– koszty transportu bagaży

– chleba

– sanitariatów

– materiałów informacyjnych

– materiałów promocyjnych

– ubezpieczenia pielgrzymki

– ofiary na rzecz parafii przyjmujących pielgrzymów

– koszty prowadzenia strony internetowej

– koszty organizacji nabożeństw i spotkań na postojach pielgrzymkowych

– koszty utrzymania, zakupu sprzętu nagłaśniającego

– koszty zaplecza liturgicznego

– koszty zaplecza medycznego.

Skip to content