Zapisy

zapisy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 RODO oraz art. 8 Dekretu informuję, że:
 1. Administratorem danych jest Biuro Rzeszowskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów, rzeszowskapp@gmail.com.
 2. Celem przetwarzania danych jest:
  • organizacja Rzeszowskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę;
  • właściwe zorganizowanie i bezpiecznie przeprowadzenie pielgrzymki;
  • udokumentowanie jej przebiegu.
 3. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda.
 4. Odbiorcami danych są podmioty, przy pomocy których administrator realizuje swoje cele:
  • firma ubezpieczeniowa.
 5. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 6. Dane nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Kościelny Inspektor Ochrony Danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, a także usunięcia i ograniczenia przetwarzania jednak w przypadkach przewidzianych prawem.
 9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
Skip to content