Duchowe pielgrzymowanie

DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE - 44. RPP na Jasną Górę

Modlitwa duchowych pielgrzymów

Maryjo, Matko Boża, w Twoim Niepokalanym Sercu składam moje duchowe pielgrzymowanie. Jestem razem z tymi pątnikami, którzy zmierzają ku Jasnej Górze, aby spotkać się z Tobą w kaplicy Cudownego Wizerunku. Ten dzisiejszy dzień ofiaruję w intencji Oddaję Ci, Matko, moje radości i troski, spotkania i rozmowy, wszystkie pragnienia i dobre uczynki. Proszę Cię, Maryjo, bądź Przewodniczką na wszystkich drogach mojego życia, ucz mnie nieustannie wypełniać wolę Ojca, pogłębiać więź z Jezusem. A kiedy przyjdzie kres mojego ziemskiego pielgrzymowania, bądź przy mnie i zaprowadź bezpiecznie do domu Naszego Ojca.
Amen.

Pielgrzymkowe studio Radia VIA

Na szlak do Maryi Jasnogórskiej wraz z pątnikami wyrusza Radio VIA.

Każdego dnia będziemy w drodze i będziemy relacjonować poszczególne etapy wędrówki,
jednoczyć się w modlitwie, transmitować Msze Święte i nabożeństwa.

Pielgrzymkowe Studio w VIA Katolickim Radiu Rzeszów

Transmisje pielgrzymkowe:

04.08.2021 – Msza Święta na rozpoczęcie pielgrzymki z Kościoła farnego w Rzeszowie – godz. 6:30

06.08.2021 – Nabożeństwo za Ojczyznę z Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach – godz. 15:30

12.08.2021 – Nabożeństwo pokutne z Kościoła św. Krzyża w Rzeszowie – godz. 15:30

13.08.2021 – Transmisja Mszy Świętej na zakończenie pielgrzymki z Jasnej Góry – godz. 11:30

Duchowe pielgrzymowanie

04.08.– 12.08.2021 – Transmisje Mszy Świętych z Bazyliki OO. Bernardynów w Rzeszowie – godz. 18:00

(08.08.2021 – Transmisja Mszy Świętej z Katedry rzeszowskiej o godz. 9:00)

04.08.2021 – 12.08.2021 – Transmisje nabożeństw z różańcem i Apelem Jasnogórskim z Kościoła św. Krzyża w Rzeszowie – godz. 20.30

Skip to content